Fronter

I disse tider får elevene ved skolen tilgang til læringsplattformen Class Fronter.
Elevene vil i de nærmeste dagene og ukene få brukernavn og passord på Fronter slik at vi kan ta i bruk denne læringsplattformen. Denne vil lette kommunikasjonen med elevene. I første omgang er det bare elevene som får tilgang. Etterhvert vil foreldre/foresatte få brukernavn og passord til Fronter slik at de også kan se hva elevene driver med. Det vil etterhvert komme mye informasjon og pedagogiske opplegg her slik at det er viktig at foreldrene oppmuntrer elevene til å sjekke Fronter jevnlig.